ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

  • Κρυοχειρουργική
  • Χειρουργική διαθερμοπηξία
  • Αφαίρεση σπίλων- Δερματικών όγκων
  • Αντιμετώπιση ουλών ακμής